EACH WING IS A SELF-CONTAINED WORLD

Objecttentoonstellingen voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Er zijn 10 galerieën rondom 7 objectthema’s (maritieme schilderijen, scheepsornamenten, navigatie-instrumenten, fotoalbums, globen, jachtmodellen en porselein & zilver) ontworpen.
De objecten zijn in een omgeving geplaatst die bijdraagt aan het vertellen van een verhaal rondom de objecten (context). De horizonlijn (voor schippers heel belangrijk) komt als rode draad in de galerieën terug. Hoogtepunten vormen de interactieve stations ontworpen om spelenderwijze informatie te ontdekken.

Dienstverband: Atelier Brückner
Klant: Het scheepvaartmuseum
OMVANG: 1230 M2
Datum : 2007-2009